Nedim

Krajišnik

Istraživanje o miru!

Moje ime je Nedim Krajišnik i doktorant sam na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Otac sam divnog dječaka, suprug predivne žene, mirovni i obrazovni zaljubljenik. Moja pasija je teorija mira i mirovna pedagogija. Dijete sam rata, ali sam biće mira. Stoga, ova stranica (mir.ba) je mjesto gdje govorim, isključivo, o miru. Dokle god budem mogao, plaćat ću stranicu rat.ba kako bi zauvijek preusmjeravala na mir.ba. Sada vas molim da odvojite dio vremena i popunite upitnik koji je važan za moj istraživački rad.

Ukoliko želite donirati i pomoći da duže traje, podržite moj istraživački rad, pišite mi na nedim@coi-stepbystep.ba

Nedim Krajišnik je prvi dio svog formatirajućeg perioda proveo u rodnom gradu Goraždu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Djetinjstvo je proveo u ratnom Goraždu koje će ga kasnije obilježiti kao mirovnog radnika a obrazovanje koje je dobio tamo usmjerilo ga je da zauvijek traga za boljim rješenjima u formalnim sistemima obrazovanja. 

Nakon srednje škole odlazi u Sarajevo gdje nastavlja studije na Univerzitetu u Sarajevu, a vrlo brzo zahvaljujući programu Otvorenog društva odlazi na studije u Sjedinjene Američke Države. Svoje studije kasnije nastavlja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i stiče status doktorskog kandidata na odsjeku Mirovnih studija i sa temom “Transformacija kulture nasilja u kulturu mira u obrazovnim sistemima Bosne i Hercegovine – mogućnosti i ograničenja”. Paralelno sa studijama svoj smisao i slobodu pronalazi u civilnom društvu, gdje na vlastite načine ostavlje doprinose u polju obrazovanja, statusa mladih te dugoročnih politika i strategija. 

Osnivač je najveće nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, Asocijacije srednjoškolaca. Dao je doprinose u nebrojenim strategijama, dokumentima na lokalnim, državnim, regionalnim i globalnim nivoima. Član je različitih komisija i stručnih tijela u državi i Evropi gdje daje doprinos u oblasti kvalitetnog obrazovanja i pitanja mira. 

Čitav svoj profesionalni život vezan je Centar za obrazovne inicijative Step by Step, gdje je počeo kao asistent a uz mentorstvo mnogobrojnih ljudi danas obnaša funkciju izvršnog direktora najveće profesionalne nevladine organizacije u obrazovanju u Bosni i Hercegovini. 

Autor i koautor je mnogobrojnih istraživanja u obrazovanju, profesionalnih priručnika, programa obuka, knjiga i priloga za bolje obrazovanje. Sarađivao je i sarađuje sa svim relevantnim instuticijama i tijelima od Univerziteta, škola, ministarstava, razvojnih agencija i međunarodnih nevladinih i vladinih organizacija. Od 2018. godine je u braku zasnovanom na jednakopravnosti i ponosni je roditelj radoznalog dječaka.